Danes of Doom

Begyndelsen til gruppen og sammenholdet Danes of Doom, startede i 2004. Da nogle meget prominente hjerner startede der studenter uddannelse på HTX Køge. Dette udviklede sig over årene til et sammenhold af Pubertets ramte drenge som havde en fælles gælde for social sammenværd og computer spil med mere. Som tiden gik havde Danes of Doom udviklet sig til at have deres eget forum, hvorved de kunne lave aftaler og samtaler når der ikke var mulighed for at være fysisk tilstede, danes of doom havde også deres egen IRC chat med tilhørerne bot (hostet og lavet af Dan), der bl.a. kunne fortælle hvilke lektier der skulle laves.
efter som medlemmerne gradueret og fik deres studenter eksamen blev sandet spredt men sammenholdet holde, bl.a. ved holde større LAN arrangementer i samarbejde med Greve Kommune.

Hvad er DoDL?
DoDL står for Danes of Doom LAN, hvilket er et LAN startet for Danes of Doom medlemmer men senere vokset større så andre også kunne have gælde af vores dejlige og morsomme Lan og forskellige personligheder vi er.

Hvem var Ledelsen?
Ledelsen bestod af de tre grundlæggere Martin Stanly Watts (Stan) Casper Pedersen (Doom/Araun) og Dan Cheung Petersen (Lanababz/Danchez)

Hvem var medlem af Danes of Doom
Medlemmer er kommet og gået, selvom Danes of Doom er gået i stå, lever ånden stadig videre. Af personlige grunde, vil vi ikke nævne nogen af medlemmernes navne

Danes of Doom tidligere hjemmeside
http://cheung.110mb.com/


Subscribe

Stay updated by subscribing to the RSS feed.

You can also subscribe by email by filling the field below:

Blogroll

A few highly recommended websites...